skrypturystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) * Dla jak najwierniejszego oddania treści wypowiedzi skrypturystycznych cytujemy Pismo św. w następujących przekładach: Stary Testament — Księga Genesis — Ks. Czesław Jakubiec, Warszawa 1957; Księga Psalmów — O. Stanisław Wójcik, Redemptorysta, Sandomierz 1959; Inne księgi St. Testamentu — Ks. Stanisław Stys, Kraków 1935...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Dziasek, Franciszek 1963. Jezus Chrystus. Zbawcze misterium. Traktat soteriologiczny, Poznań ; Warszawa ; Lublin : Księgarnia św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo