skrzydło-nogi

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nieco więcej jest epitetów mających postać „homeryckich” przymiotników złożonych: wzrok jest „bystro-oki” (VII 14), brwi „jasno-krągłe” (VII 9), kołczany „pełno-strzałe” (VII 7), wątek „równo-ciągły” (VIII8), gwiazdy są „gminem jasno-lśniącym” (VIII34); orszak Kupidynów jest „skrzydło-nogi” (VI 11), a groty „serco-tyczne” (V 1). Formacje te, znane w poezji polskiej od czasów Kochanowskiego, w XVIII wieku szczególnie rozkrzewił (z wielkim nieraz artystycznym sukcesem) Naruszewicz, a Monitor usiłował je spopularyzować nawet w prozie. Kniaźnin szedł więc w tym wzglę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borowy, Wacław 1952. Studia i rozprawy. T. 1-2, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.