skrzydłokształtny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wzdłuż górnej granicy przypływu wznosił się wał muszli tak różnorodnych i pięknych jak na wyspach z bajek. Leżały tam skorupy delikatne w rysunku i barwie, pięknie skręcone i nakrapiane, skrzydłokształtne lub żeberkowane, a im były mniejsze, tym bogatsze miały zabarwienie. Nad całą tą tęczową wspaniałością wznosiły się czarne zbocza lawy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Beebe, William 1938. Galápagos na krańcach świata, przeł. S. Markowski, J. Wiedman, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.