skutek-zmiana

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 umyślny, traktowano zatem rzeczy na sposób „osobowy“. Skutek również ujmowano najczęściej jako rzecz, sporządzoną, zbudowaną czy stworzoną przez tego, kogo uznano za przyczynę. Równocześnie, co prawda, rozp>owszechnione było pojęcie skutku-zmiany; mówiono np., że wioślarz jest przyczyną ruchu łodzi, koń — przyczyną ruchu wozu itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.