smiłowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 304 Sylwetki językoznawców ją w późniejszości liczby mnogiej typu pierwszego, który z racji swego znaczenia, ograniczonego pierwotnie do wyrażania czynności, a nie jej wyników, miał z początku tylko liczbę pojedynczą: kazanie oznaczało tylko 'czynność kazania, mówienia’, a nie 'jego wytwór, rzecz wypowiedzianą’. Wskutek tego w Biblii Zofii łacińskie «Quoniam deus miserationum et clemens es tu» przełożono: «boś ty bog wielildego smiłowania i miłościwy ty jeś», co i dziś rozumiemy, bo i my nie powiedzielibyśmy: «Bóg wielkich zmiłowań», podobnie w druku z r. 1522 «boże rozmyślaj przykazanie», gdzie jednak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nitsch, Kazimierz 1960. Ze wspomnień językoznawcy, Kraków : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.