snowarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nanoszenie go na przędzę osnowową odbywa się w następujący sposób: osnowa z wałka snowarskiego lub cewek przechodzi do ogrzewanego koryta (ogrzewanie międzyścienne), zawierającego środek czyli klejonkę w stanie stopionym o temperaturze około 95°C. Po wyjściu z koryta osnowa przechodzi pomiędzy wałkami wyżymającymi z miękkiej gumy. Nanoszenie klejonki jest regulowane nożem zbierającym. Po klejeniu osnowa przechodzi przez dwa ogrzewane wałki gładzące, a następnie przez pasaż zimnego powietrza. Przebieg osnowy pomiędzy korytem a wałkiem nawijającym odbywa się beznapięciowo z szybkością 45—150 m/min...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ankudowicz, Wacław et al. 1967. Przerób włókien chemicznych, Warszawa : Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.