sobotni

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) iaciela7’ i należące do niej podatki. Artykuły prywatne, choć właściwie wcaleby do sejmu należeć nie miały, przecież kiedy je tam zwyczaj wprowadził, a usunąć je byłoby zbyt trudno, niechby miały dzień jeden w tygodniu, naprzykład sobotni, dla siebie przeznaczony, w którymby się odprawiać mogły. Materye miałyby przychodzić pod rozprawy po kolei, i raz zaczętej, żadną inną przerywać nie ma być wolno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.