soc-parnasizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go, i nic na swojej pozycji nie stracił. A wszystkie korzyści, jakie z tej pozycji i z własnej postawy wyciągał, zamieniał na literaturę, konsekwentnie ciągnąc swoje wątki i tematy i nie zrażając się posądzeniami o paseizm czy zgoła soc-parnasizm. Posądzenia te czy nawet oskarżenia padały z obu stron barykady. I tak naprawdę wycelowane były w osobę, a nie w dzieło. W istocie bowiem dzieło było trudno atakować. Paradoksalnie, z latami coraz trudniej. O ile Andrzejewski z wiekiem kapcaniał i produkował rzeczy coraz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZLit - Zeszyty Literackie (Paryż ; War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.