socjal-demokrata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) naprzyklad: socjal-demokraci, wychodząc z doktryny Marksa, źe rozwój Kapitalistyczny tym prędzej posuwa się 'W kierunku nowego ustroju społecznego, im intensywniej odbyta się proces koncentracji kapitału, stanowczo odrzucili wszelkie autonomiczne żądania Ukraińców, jako sprzeczne i tamujące proces koncentracji ekonomicznej, opartej na bezwzględnym centraliźmie. Po-drugie, nawet te lewicowe stronnictwa, które...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.