socjal-faszystowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Adwentowicz dał dowód niemałej odwagi, angażując reżysera, dla którego nie było już miejsca na scenach polskich, który miał przeciw .sobie sfery rządowe i socjal-faszystowskie, całą opinię burżuazyjną i reakcyjny ZASP...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŁódźT - Łódź Teatralna (Łódź)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.