socjal-liberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Być może, że więcej szans ma socjal-liberalna koalicja, o wyniku ostatecznym mogą jednak zadecydować poszczególne osobowości, nie zaś programy polityczne czy tym bardziej światopoglądowe, które po kilku latach rządów socjaldemokratów i wolnych liberałów jak gdyby się zatarły i w tej dziedzinie różnice między nimi a chadekami są nieznaczne. Wybitne osobowości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szewczyk, Wilhelm 1977. Zbliżenia i refleksje, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.