socjal-partnerski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mu, tj. w wielkich przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, bankach i koncernach ubezpieczeniowych, państwowych mechanizmach regulacji gospodarki; 2) Podmiotami współstanowienia muszą być silne, ponadzakładowe związki zawodowe i wszystkie grupy pracowników najemnych; 3) Szczególnie ważna jest bezpośrednia kontrola przez robotników ich reprezentantów, gdyż ich wciąganie do rozmaitych gremiów grozi zarażeniem ich socjal-partnerską ideologią i postawami integracjonistycznymi;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissowski, Olgierd 1990. Między demokratyzacją a racjonalizacją. „Pracownicze współistnienie” w RFN, Poznań : Instytut Zachodni
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.