socjal-ugodowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zmusiło to dyrekcję i jej pachołków do zmiany taktyki. Faszystowscy i socjal-ugodowi przywódcy związków zawierają z dyrekcją tramwajową jeszcze ściślejsze porozumienie. Dyrekcja wobec zdecydowanej postawy strajkujących tramwajarzy cofa okólnik wydalający warsztatowców, przyrzeka usunięcie Kwiatkowskiego, zobowiązuje się do niestosowania represji za strajk i do zapłaty za czas strajku, zapewniając, że pozostałe postulaty będą rozstrzygnięte przez dyrekcję w drodze pertraktacji ze związkami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalczyk, Józef, Daniszewski, Tadeusz, Kalicka, Felicja (red.) 1951. KPP. Wspomnienia z pola walki, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.