socjalburżuazyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mam na myśli odnowienie ich przez narodników, którzy wszczęli taką wrzawę z powodu otwartego uznania kapitalistycznego rozwoju Rosji za jej obecny, rzeczywisty i nieunikniony rozwój. Czyż nie to samo powtarzali oni na różne sposoby, krzycząc o „apologii władzy pieniądza44, o „socjalburżuazyjności44 itp.? Stosuje się do nich, w stopniu jeszcze o wiele większym niż do Sismondiego, uwaga, która padła pod adresem sentymentalnej krytyki kapitalizmu w ogóle: Man schreie nicht zu sehr iiber den Zynismus! Der Zynismus liegt in der Sache,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, W. I. 1950a. Dzieła. T. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.