socjaldemokrata-internacjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pliwe. Ale nie w duchu obojętności aneks jonistów. Dla członka narodu uciskającego powinno być „obojętne“ zagadnienie, czy małe narody należą do jego państwa, czy do sąsiedniego, czy też same do siebie, zależnie od swych sympatii: bez tej „obojętności“ nie jest on socjaldemokratą. Aby być socjaldemokratą-internacjonalistą, trzeba myśleć nie o swoim tylko narodzie, lecz trzeba stawiać wyżej od niego interesy wszystkich narodów, ich powszechną wolność i równouprawnienie. W „teorii“ wszyscy zgadzają się pod tym względem, w praktyce jednak \ wykazują właśnie aneksjonistyczną obojętność. W tym tkwi sedno zła...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.