socjaldemokratyczno-liberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) między Francją a RFN w ramach EWG. Znamienne jest jednak, że stosunek prasy francuskiej do RFN stał się w latach siedemdziesiątych 0 wiele chłodniejszy niż w poprzednich dwudziestu latach, a nawet wręcz nieprzychylny. Niewątpliwie u źródła tego nastawienia . — w sposób niekiedy może nieświadomy — tkwiła obawa, że polityka zachodnioniemieckiego rządu socjaldemokratyczno-liberalnego zmierza do zjednoczenia Niemiec bardziej niż kiedyś polityka Adenauera, który pojednanie z Francją stawiał na pierwszym miejscu”.114 W Stanach Zjednoczonych problem zjednoczenia, począwszy od drugiej połowy 1979 r., pojawiał się tylko sporadycznie. Prawie zupełnie znikł z oficjalnych oświadczeń amerykańskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pastusiak, Longin 1983. Wielkie mocarstwa wobec podziału i zjednoczenia Niemiec, wyd. 2 uzup., Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.