socjaldemokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) S. A. P.) obwodu śląsko - bydgoskiego. W charakterze gości brali w zjeździe udział Jokiel jako przedstawiciel Niemieckiej Socjaldemokratycznej Partji z Czechosłowacji, Hawellek z S. P. D. z niemieckiej części Górnego Śląska, Reger z PPS. warszawskiego i Pech z PPS. śląskiego oraz Karger i Nowak z niemieckiej części Górnego Śląska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo