socjalfaszystowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Te „nędzne łupiny polityczne“ zaprzedały się imperializmowi amerykańskiemu i uprawiają na jego zlecenie i za jego pieniądze szpiegostwo i dywersję w naszym kraju, usiłując przeciwdziałać postępom budownictwa fundamentów socjalizmu. W tym celu również w londyńskim ośrodku emigracyjnych zdrajców odnawia się zbankrutowane teorie sanacyjne i endeckie, socjalfaszystowskie i pseudoludowcowe, chadeckie i watykańskie, czyni się próby szerzenia wrogiego kosmopolityzmu, przenikania do partii demokratycznych w kraju...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalczyk, Józef (oprac.) 1952. Bolesław Bierut. Życie i działalność, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.