socjalfaszyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ekonomicznego, praktyczne konsekwencje polityczne związane z hasłem „socjalfaszyzmu”, forsowna kolektywizacja, a następnie fala represji stalinowskich, które ogarnęły dotkliwie także działaczy Krestinternu — wszystko to wpłynęło na izolowanie i upadek omawianego ruchu. Rzecz jasna — splot wielu przyczyn i zjawisk składał się na to, iż ruch ten coraz mniej rozumiano i nie widziano doniosłych zadań, jakie przed nim stały...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PWalk - Z Pola Walki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.