socjalhakata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pruskim. Organizacja w Poznaniu coraz bardziej malała na korzyść socjal-demokracji niemieckiej, a „Gazeta Robotnicza“, która od dnia 1 lipca 1901 roku zaczęła wychodzić już w Katowicach, traciła poczytność. Mimo to PPS zaboru pruskiego, będąc ciągle pod podwójnym obstrzałem, zarówno ze strony „socjalhakaty“, jak i ze strony towarzyszy polskich z „esdecji“ przetrwała wszystkie burze i w 1913 roku ostatecznie usamodzielniła się od niemieckiej partii socjaldemokratycznej. Po odzyskaniu niepodle...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jabłoński, Tadeusz 1946. Zarys historii PPS, Warszawa : Wiedza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.