socjalimperializm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) swym chwiejnym stanowiskiem w sprawie aneksyj. Albowiem międzynarodowy front walki proletariackiej zmienił się właśnie, jeśli chodzi o konkretną pozycję małych narodów: wówczas (1848—1871) małe narody miały znaczenie jako możliwy sojusznik albo „demokracji zachodniej“ i ludów rewolucyjnych, albo caratu; obecnie (1898—1914) małe narody znaczenie to utraciły; ich znaczenie obecne — być jedną z pożywek pasożytnictwa, a więc socjalimperializmu „narodów wielkomocarstwowych“. Nie to jest ważne, czy do czasu rewolucji socjalistycznej wyzwoli się 1/so, czy też Vioo małych narodów, ważne jest to, że proletariat w epoce imperialistycznej, wskutek przyczyn obiektywnych, podzielił się na dwa obozy międzynarodowe, z których jeden jest zdemoralizowany okruchami spadaj ącymi ze stołu burżuazji wielkomocarstwowej — między innymi również z podwójnego czy potrójnego wyzysku małych narodów — a drugi nie może wyzwolić się sam, nie wyzwalając małych narodów, nie wychowując mas w duchu antyszowinistycznym, tzn. anty aneks jonistycznym, tzn. w duchu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.