socjalista-agrariusz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W opóźnionej w stosunku do Zachodu Europie wschodniej socjalizm przyjmował często postać socjalizmu agrarnego, ale zarazem i nasyconego ideami rewolucyjnymi. Rosyjscy socjaliści-agrariusze marzyli o zbudowaniu ustroju socjalistycznego z ominięciem kapitalizmu. Ustrój ten zapoczątkowałaby rewolucja (agrarna), której główną siłą miało być chłopstwo. Rewolucja dokonałaby uspołecznienia ziemi i oddała ją we wspólne władanie chłopstwu. Chłopski socjalizm miał kontynuować tradycje słowiańskich wspólnot gminnych. Idee socjalizmu agrarnego głoszone były w Rosji przez Hercena, w pewnym sensie też przez Czemyszewskiego i kontynuowane przez narodników...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parniewski, Witold 2000. Szkice z dziejów myśli utopijnej (od Platona do Zinowjewa), Łódź : Katedra Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte