socjalista-narodnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 66 idzie tu o grupę socjalistów-narodników spośród rosyjskiej emigracji rewolucyjnej z N. J. Utinem na czele. Grupa ta wydawała w Genewie swój organ „Narodnoje Dieło" („Sprawa Ludu44). W początku 1870 r. stworzyła ona sekcję rosyjską...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Reksza, A., Strzelecki, M. 1947. Wielka gra, wyd. 2, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte