socjalista-owenista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Śmiało natomiast przyjęli nazwę demokratów czartyści z lewego i bojowego skrzydła tego ruchu. Organizacja założona przez Juliana Harneya w Londynie nosiła nazwę Stowarzyszenie Demokratyczne. Demokraci-czartyści odróżniali się tą nazwą zarówno od liberałów, jak i socjalistów-owenistów. Czartyści sformułowali w swych „sześciu punktach" maksymalny wówczas program demokracji politycznej, lecz uzyskanie praw politycznych przez miliony ludności robotniczej, która stanowiła już wtedy bezwzględną większość społeczeństwa, zdobycie przez nią praw wyborczych do parlamentu, który był centralną insitytucją machiny państwowej — wydawało się ogromnym niebezpieczeństwem dla klas uprzywilejowanych, zagrażało — jak to sformułował historyk Macaulay w 1842 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Katz, Henryk 1965. Anglia u progu demokracji, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte