socjalista-rewolucjoner

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W zimie 1920/1921 był coprawda jeden symptom zmiany i w tym względzie: rząd sowiecki zrobił wyłom w swej polityce zupełnego skrępowania swobody słowa drukowanego i pozwolił wydawać łagodnie opozycyjną gazetę Naród jako organ lewego skrzydła partji socjalistów-rewolucjonerów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte