socjalista-utopista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Marks i Engels, wielcy nauczyciele proletariatu, w przeciwieństwie do socjalistów-utopistów, pierwsi wykazali, że socjalizm nie jest wymysłem marzycieli (utopistów), lecz koniecznym wynikiem rozwoju współczesnego społeczeństwa kapitalistycznego. Wykazali oni, że ustrój kapitalistyczny również upadnie, podobnie jak upadł ustrój pańszczyźniany, że kapitalizm sam stwarza sobie grabarza w postaci proletariatu. Wykazali oni, że tylko walka klasowa pro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Historia 1949. Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte