socjalistka-rewolucjonistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (A. Bebel). Idea walki kobiet o równe prawa polityczne z mężczyzną rozwijała się i dojrzewała w spontanicznym, masowym „ruchu kobiecym”, nowym zjawisku społeczno-politycznym ubiegłego stulecia, na którego czele stanęły francuskie socjalistki-rewolucjonistki. W ruchu tym od początku panowało przekonanie, że osiągnięcie przez kobietę pełni praw obywatelskich jest kluczem do zagwarantowania jej praw w życiu publicznym. Walkę o emancypację prawno-polityczną w ruchu kobiecym...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Szczepaniak, Marian (red.) 1974. Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.