socjalistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Eksperyment systemu pomajowego w chwili obecnej jest wyraźnem bankructwem. Rany jego są otwarte.. Przeżycie jest widoczne. System ten nie widzi żadnego wyjścia z katastrofalnej sytuacji i opiera się jedynie na nadziejach. Zorganizowana socjalistycznie klasa robotnicza przewidywała ten rezultat ostateczny. Stoi ona i stała zawsze na niewzruszonem stanowisku, że jedynie rząd robotniczo-chłopski oraz solidaryzujące się z nim masy ludowe są w możności skutecznego przeciwstawiania się zniszczeniu mas ludowych w kapitalistycznym ustroju. Klasa robotnicza wie, że kapita...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.