socjalistyczno-niepodległościowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) policji. Uzyskawszy prawo wyjazdu za granicę, udał się na studia medyczne do Paryża, gdzie też odrazu znalazł się w sferze wpływów Polskiej Partii Socjalistycznej, działającej tu — jak w ogóle poza granicami rosyjskiego zaboru — za pomocą sekcji lokalnych Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich. Widoczny już w Warszawie socjalistyczno-niepodległościowy kierunek jego przekonań pogłębił się tu i utrwalił, głównie pod wpływem Kazimierza Kelles-Krauza, czł. sekcji paryskiej i wybitnego teoretyka młodej partii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo