socjalistyczno-oświatowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z nauką było nieco gorzej: „Uczyłem się miernie“ — wyznaje Goetel. „Byłem wydalony z trzech szkół średnich, a uczęszczałem do sześciu. W 13-ym roku życia wystąpiłem do organizacji socjalistyczno-oświatowej na terenie Lwowa. Później, w Krakowie, współdziałałem w pracy uniwersytetów ludowych i organizacyj wojskowych“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte