socjalistyczno-radykalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MATERJAŁY 1 DOKUMENTY: „Skład narodowościowy sejmików powiatowych na kresach północno-wschodnich“ (K. Busławicki). . . . 795—802 UKRAIŃCY: Stanowisko społeczeństwa ukraińskiego w Polsce wobec aresztowań na Ukrainie. ... 802—804 Życie parlamentarne. — Konferencja ukraińsko-białorusko-litewska. . 804—805 Ukraińskie Nacjonalno-Demokratyczne Objednanie (U. N. D. O.). . 805—807 Ukraińska Socjalistyczno-Radykalna Partja (U. S. R. P.). . . 807—809 Ukraińska Sielansko-Robotnicza Socjalistyczna Jedność (Sel-Rob-Jedność) Likwidacja prawicy Sel-Robu. — Przygotowania do europejskiego kongresu chłopskiego. ... 809—810...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte