socjalistyczno-reformistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ne — oczywiście w duchu antyrewolucyjnym. Program ten nie mógł więc pominąć takich spraw, jak wyzysk kapitalistyczny, nierówność społeczna, chaotyczność i bezplanowość produkcji kapitalistycznej oraz walka klas. Starając się dostosować do nastrojów mas i do haseł wysuwanych przez ruch komunistyczny, a także socjalistyczno-reformistyczny, program stwierdzał, że „Narodowa Partia Robotnicza przyjmuje za największy swój cel zupełne wyzwolenie polityczne i społeczne klasy pracującej...”, że „...dąży do stworzenia takich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalski, Józef 1962. Zarys historii polskiego ruchu robotniczego w latach 1918-1939. Cz. 1. Lata 1918-1928, Wyd. drugie rozszerz., Warszawa : Książka i Wiedza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte