socjalistyczno-robotniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tym czasie jednak, gdy we Francji burżuazja cofała się na pozycje wsteczne, wraz ze swą historiografią burżuazyjną, w Polsce mamy jeszcze postępowych historyków, jak o tym świadczą Korzona Dzieje Wewnętrzne, Smoleńskiego Kuźnica kcłłątajowska i Przewrót umysłowy w Polsce itd. We Francji bowiem burżuazja miała już poza sobą rewolucję, kapitalizm był tam ugruntowany, burżuazja nie potrzebowała walczyć z feudałami, stała zaś w obliczu zagrażającej jej interesom rewolucji socjalistyczno-robotniczej. W Polsce ten strach wystąpił pod koniec XIX stulecia; wobec przejścia do kapitalizmu nie na drodze rewolucyjnej pozostało w Polsce wiele przeżytków feudalizmu, toteż walka ideologiczna z tymi przeżytkami, z ciemnotą, kastowością, nietolerancją, klerykalizmem itd. była jeszcze aktualna i miała znaczenie postępowe. Tym się tłumaczy, dlaczego teraz częściowo nawiązujemy do historiografii z drugiej połowy XIX w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte