socjalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_1075.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) Parłja Pracy“. Platforma polityczna nowopowstałej partji wysuwa na pierwszy plan z jedno* czenie wszystkich etnograficznych ziem ukraińskich w jedno niepodległe państwo, pozostawiając na drugim planie kwestję jego prawno * państwowego i społecznopolitycznego ustroju. Do Ukraińskiej So* cjalistycznej Radzieckiej Republiki usto* sunkowuje się U. P. P. pozytywnie, uznając ją za podstawę do całkowitego zrealizowania naczelnego celu polityczne* go narodu ukraińskiego, a więc za ośro* dek przyszłego zjednoczonego państwa ukraińskiego. W rozważaniach „Rady“ (Nr...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo