socjalityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) indywidualnego. Pogląd ten znajduje uzasadnienie w fakcie, że realizacja tego rodzaju potrzeb indywidualnych w formie spożycia zbiorowego — w warunkach dokonywania podziału na podstawie zasady „każdemu według jego pracy” oraz istnienia pieniężnej formy tego podziału podsumował ostatnio Z. Fedorowicz w pracy: Finanse w gospodarce socjalistycznej. Wyd. VI, Warszawa 1968, rozdz. II; por. tegoż autora: Pieniądz w różnych modelach zarządzania gospodarką socjalityczną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Firlejczyk, Andrzej 1969. Kontrola funduszu płac jako narzędzie zarządzania, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte