socjalizm-kapitalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zycja ustrojowa, a zasadniczą alternatywą ustrojową jest relacja socjalizm-kapitalizm. Społeczne doświadczenie chrześcijan w tym zakresie zostało spożytkowane przez Sobór Watykański II. Posoborowy Kościół na miejsce dotychczasowych tendencji klerykalnyeh, integrystycznych, paternalistycznych wprowadził formułę inspiracji światopoglądowej, która zobowiązuje katolików do aktywności i odpowiedzialności w życiu ideowo-politycznym, ale równocześnie pozostawia im swobodę wyboru dróg w ponoszeniu tej odpowiedzialności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcik, Józef 1969. Spór o postawę, wyd. 2, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte