socjalizować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) najbardziej nowoczesny, najbardziej wszecheuropejski, najmniej romantyczny i najwięcej, jeżeli już nie socjalistyczny, to przynajmniej socjalizujący. W gruncie rzeczy wyłącznie Z. Krasińskiego nietylko zafrapował ale wprost zaabsorbował problem walki klas. Idąc linją dzieł od „Nieboskiej” — „Herburta” — „Niedokończonego Poematu” do „Dnia Dzisiejszego” i badając to ze stanowiska dnia dzisiejszego, widzimy wciąż tylko tragiczną ciężką mękę myślową nad rozwiązaniem problemu nierówności klas i walki klas. Ze wszystkich trzech naszych,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte