socjalnacjonalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) * Chodzi tu o socjalnacjonalistyczne stanowisko prawicy II Międzynarodówki, która usiłowała podporządkować walkę proletariatu o socjalizm nacjonalistycznej polityce burżuazji. Termin „socjalpatriotyzm“ wprowadzony został przez Różę Luksemburg w 1894 r. — JFted...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kalicka, Felicja, Zachariasz, Szymon (oprac.) 1953. KPP. Uchwały i rezolucje. T. 1. I-II Zjazd (1918-1923), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo