socjalno-charytatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zgodnie ze swym statutem ACLI rozwijają działalność o charakterze socjalno-charytatywnym i prowadzą liczne instytucje — własne ambulatoria i ośrodki rekreacyjne, instytut ubezpieczeń społecznych, tzw. Cen|,5&tram Kształcenia Zawodowego i inne. Specjalne szkoły kształcą działaczy związkowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brodacki, Krystian 1970. Włochy na wulkanie, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.