socjalno-demograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwszy wers u Norwida: „Nad stanami jest i stanów — stan”, ma podwójne znaczenie. Z jednej strony jest wypowiedzią o charakterze socjalno-demograficznym, stwierdzającą istnienie różnych klas społecznych. Ale poza tym mówi o istnieniu wyjątkowej klasy ludzi, klasy pielgrzymów i, rozwijając szerzej to pojęcie, poetów, których istnienie i rola w społeczeństwie są niezastąpione. Przekład pani Brook-Rose: „Above the States there is the State of States”, jest aliteracją polskiego tekstu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pollak, Seweryn (red.) 1975. Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.