socjalno-instytucjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niesłychanie podejrzliwe reakcje jugosłowiańskie na początkowe zmiany w ZSRR były dowodem tej sztywności. Zapewne, ostrożność i obawa przed podstępem były w pełni usprawiedliwione zarówno doświadczeniami przeszłości, jak i tym, co stało się potem w latach 1957-1958. Jest jednak rzeczą ciekawą, że z powodu swego doktrynerstwa i wagi, jaką przypisywali ogólnym socjalno-instytucjonalnym stosunkom, Jugosłowianie początkowo skwitowali śmierć Stalina jako nie mającą wpływu na system radziecki i radziecką politykę zagraniczną. Przecząc, by zmieniła się istota rzeczy, choć zmieniła się taktyka, Jugosłowianie uważali za usprawiedliwione twierdzenie, że „dla nas jest to zupełnie bez znaczenia,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Zbigniew 1964. Jedność czy konflikty, London : Odnova
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo