socjalno-kulturalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Faktem, który niezwykle ujemnie zaważył na jakości dokonującej się rewolucji socjalno-kulturalnej związanej z industrializacją i urbanizacją Polski, stało się rozbicie rzemiosła jako szkoły fachowców i nieudana próba zastąpienia go różnego rodzaju szkołami zawodowymi, które nie dały gospodarce fachowców, a samych swych absolwentów w jakiś sposób' znarowiły wytwarzając jakieś niczym nieuzasadnione kompleksy wyższości w stosunku do robotników w ogóle, a „nie szkolnych" fachowców w szczególności. W parze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gajl, Natalia 1980. Finanse i prawo finansowe, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.