socjalno-kulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) )powiadanie, opis a wypowiedź historyczna torycznych (ideologicznych, socjalno-kulturowych) schematów i określane jest przez prawidła języka naturalneIo, w którym się opowiada. Do tego dochodzą niekiedy wytworzone uprzednio modalności, wynikające z określoych sytuacji komunikacyjnych lub charakterystyczne dla anego gatunku literackiego. Taki sposób opowiadania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bartmiński, Jerzy (red.) 1993а. Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Praca zbiorowa, Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.