socjalno-medyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_3179.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) Czechosłowacji, Polsce, Danii, Holandii itd. 1944—45 — Wprowadzenie penicyliny do leczenia chorób wenerycznych 1945 — Wprowadzenie obowiązkowego uświadamiania seksualnego w Szwecji 1946 — Zalegalizowanie w Szwecji socjalno-medycznych wskazań do przerywania ciąży — Pierwsza powojenna konferencja na temat planowania rodziny 1948 — Druga Międzynarodowa Konferencja na temat Zaludnienia i Zasobów Świata (Cheltenham) 1949 — Pius XII potępia wszelkie formy sztucznego zapłodnienia 1951 — Powstaje Międzynarodowy Komitet Równości Seksualnej w Amsterdamie 1953 — Czwarta Międzynarodowa Konferencja na temat Zaludnienia i Zasobów Świata (Sztokholm) — Powstanie Federacji Planowania Rodziny 1954 — Restytuowanie się ruchu na rzecz planowania rodziny we Włoszech 1955—56 ■— Legalizacja poronień ze względów socjalno-medycznych oraz wprowadzenie planowania rodziny w ZSRR, Polsce, Czechosłowacji, Jugosławii i na Węgrzech. W Polsce na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 1956 r. „O warunkach dopuszczalności przerwania ciąży"...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.