socjalno-opiekuńczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Równocześnie wówczas nastał okres realizacji nowych haseł ładu społecznego — „demokracji kierowanej”, planowania społecznego, nacjonalizacji potencjału produkcyjnego, polityki socjalno-opiekuńczej państwa, zrównywania dostępu do kultury i oświaty, awansu społecznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.