socjalno-państwowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lojalności 624. Zdaniem M. Spiekera „obie zasady pozostają do siebie w uniwersalnym stosunku napięcia, jednakże przeciwstawienie o charakterze antynomii nie odpowiada konstytucji, gdyż w istocie intencje państwa prawnego i socjalnego się nie różnią 625. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego także stwierdza „położenie zasadniczego napięcia między ochroną wolności i wymaganiami ustroju socjalno-państwowego” i powołuje się bądź na jedną, bądź na drugą zasadę oddzielnie 626...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissowski, Olgierd 1990. Między demokratyzacją a racjonalizacją. „Pracownicze współistnienie” w RFN, Poznań : Instytut Zachodni
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.