socjalno-plastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niektórzy z nas występowali z odczytami publicznymi i artykułami w prasie, popularyzując cel i zadania sztuki społecznej. Mój artykuł „Plakat radziecki” drukowany był w piśmie „Reklama” w nr nr 4 i 5 z 1935 r. Bartoszek napisał artykuł „Socjalno-plastyczna synteza Goyi” w „Pionie” nr 31 z 1936 r. Parecki — który pod koniec 1936 r. przyłączył się do naszej grupy — umieścił w „Dzienniku Popularnym” w lutym 1937 r. artykuł „O satyrze w plastyce” i miał odczyt na ten sam temat z przezroczami w lokalu szkoły RTPD na Żoliborzu. Odczyt odbył się w gęsto nabitej publicznością sali i spotkał się z dużym zainteresowaniem inteligencji osiedla...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Barcikowski, Wacław et al. 1960. Księga wspomnień 1919-1939, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.