socjalno-prawny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ki chłopskiej w horach orawskich. Autorka analizuje tu wnikliwie formy współczesnego gospodarowania przez górali z sąsiednich wsi orawskich na terenach równiny ciągnącej się między Czarnym Dunajcem, Piekielnikiem a Jabłonką, tak zwanych „borach”, służących z jednej strony za teren eksploatacji torfu, używanego do opału, z drugiej zaś strony za rewir pasterski. Autorka analizuje przy tym nie tylko formy współczesnego gospodarowania i formy socjalno-prawne wynikające z rozmaitego rodzaju spółek, będących dziedzictwem dawnych form gospodarki tak zwanej „urbarialnej” rozwiniętej w wielu rejonach Węgier. Godne pochwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.