socjalno-stylistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na ponad 600 nazwisk żeńskich wynotowanych z chełmińskich rachunków miejskich zaledwie przy 20 nazwiskach występuję imię (mamy też imiona w funkcji nazywającej). Taki stan należy tłumaczyć przyczynami natury socjalno-stylistycznej. W większości mamy do czynienia z potoczną, a nie urzędową postacią nazwiska żeńskiego. Ciekawe, że na 37 wynotowanych nazwisk na -ska aż przy 9 mamy imiona żeńskie, a przy 14 takich nazwiskach spotyka się też derywaty na -owa utworzone od imion męskich; Pranciszkowa Urbańska, Zasób wynotowanych imion jest więc bardzo ubogi: Agnieszka (Jagnieszka), Augusta, Barbara, Dorota, Ewa (Jewa), Elżbieta, Gertruda, Jadwiga, Jagna, Justyna, Katarzyna (Kaśka), Klara, Konstancja, Ludwika, Marianna, Maryśka, Petronella, Zofia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo