socjalno-zawodowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Idea samorządu robotniczego i powołania specjalnego organu w postaci rad robotniczych spotkała się z niemal f powszechną aprobatą w zakładach pracy, chociaż nadzieje, jakie wiązano z powołaniem rad, i pobudki, jakimi kierowały się poszczególne grupy socjalno-zawodowe, nie były identyczne. Badania ankietowe prowadzone w trzech fabrykach przez Zakład Badań Socjologicznych PAN wykazują, że w październiku 1956 roku większość robotników w tych zakładach pracy spodziewała się po działalności rad robotniczych przede wszystkim wyższych zarobków, poważna zaś ich część oczekiwała również lepszej organizacji pracy i lepszej pracy robotników...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gliński, Bohdan et al. 1961. Polityka gospodarcza Polski Ludowej. Cz. II, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.